Droga Użytkowniczko / Drogi Użytkowniku

Zanim klikniesz „przejdź” lub zamkniesz to okno, polecamy Ci poświęcić krótką chwilę i przeczytać poniższą informacje.

Przede wszystkim prosimy o Twoja dobrowolna zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Klikając „przejdź” lub zamykając to okno, udzielasz tej zgody.

Dotyczy ona zasad przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plików cookies, które są wykorzystywane przez nasz serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeżeli nie chcesz wyrazić zgody lub ograniczyć jej zakres, przejdź na stronę polityki cookies.

Sodo-Ubezpieczenia Logo

Plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń w czasie podróży!

Zabezpiecz siebie i swoją rodzine i korzystaj z wakacji bez zbędnych stresów!

 • zabezpieczenie zarówno podczas podróży służbowej jak i w czasie wakacji
 • możliwość korzystania z profesjonalnej opieki medycznej w placówkach prywatnych i państwowych za granicą
 • liczne świadczenia dodatkowe
 • optymalne ubezpieczenie na narty i inne aktywności turystyczne

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej podróży jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie podróżne to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach, niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy.

Polisa turystyczna w zależności od ubezpieczyciela obejmuje swoim zakresem:

 • koszty leczenia poniesione wskutek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży za granicą ( hospitalizację i leczenie ambulatoryjne, transport medyczny, leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach, leczenie związane z ciążą (do 32 tygodnia), zwrot kosztów zakupu leków środków opatrunkowych, zwrot kosztów interwencji pogotowia ratunkowego, koszty naprawy protez.
 • Assistance (podstawowy, rozszerzony, standard, premium, exlusive itp. (nazwy uzależnione od ubezpieczyciela)
 • Oc w życiu prywatnym
 • NNW śmierć ubezpieczonego, trwały uszczerbek na zdrowiu, trwałe inwalidztwo , wypożyczenie/zakup wózka inwalidzkiego, przeszkolenie zawodowe inwalidów)
 • Bagaż podróżny (opóźnienie dostarczenia bagażu) lub ubezpieczenie sprzętu turystycznego

ASSISTANCE PODSTAWOWY

 • transport ubezpieczonego do kraju zamieszkania, transport zwłok
 • pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictw w górach i na morzu, pomoc tłumacza
 • dostęp do zabiegów ambulatoryjnych
 • organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej
 • pomoc psychologa
 • organizacja kontynuacji leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu, leczenia po powrocie ubezpieczonego do domu na terytorium RP pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela w terminie 14 dni od powrotu do dom(w odniesieniu do nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku
  • organizacja i pokrycie kosztów pomocy rehabilitacyjnej pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od powrotu (zabiegi u fizjoterapeuty lub inne rehabilitacyjne do kwoty 500 zł)
  • dostawa oraz zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego do kwoty 300 zł
  • organizacja kosztów jednorazowego dostarczenia leków przepisanych na receptę lub dostępnych bez recepty maksymalnie do kwoty 300 zł( kwota ta nie obejmuje kosztów leków)
 • powypadkowa organizacja psychologa po powrocie do domu pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczyciela w terminie 30 dni od powrotu do kwoty 2000 zł
 • pomoc w prowadzeniu domu ubezpieczonego maksymalnie do kwoty 500 zł
 • opieka nad psami i kotami ( wymaga przygotowanie posiłku, drobne zakupy, utrzymanie czystości , mycie sprzątanie, zmywanie naczyń, wyrzucanie śmieci) gdy stan zdrowia ubezpieczonego po powrocie do domu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem tego
 • kierowca zastępczy
 • pomoc w przypadku kradzieży dokumentów
 • ASSISTANCE ROZSZERZONY

  • przykładowo dosłanie niezbędnych przedmiotów
  • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
  • wizyta osoby bliskiej, pomoc prawna
  • zwrot kosztów w związku z opóźnieniem się podróży
  • OC W ŻYCIU PRYWATNYM

   • szczególnie przydatne gdy dziecko rozbije szybę w hotelu lub sklepie lub w przypadku wyjazdu na narty, gdy nieopatrznie staniesz się sprawca wypadku na stoku
   • Istotne jest , aby zaznaczyć w polisie fakt, iż uprawiasz sporty wysokiego ryzyka czy wyjeżdżasz na narty W polisie należy również zaznaczyć istnienie chorób przewlekłych , choć dziś niektórzy ubezpieczyciele mają to ryzyko już włączone w ochronie standardowej. Brak rozszerzenia o ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych ( cukrzyca, astatysy, chorzy na epilepsję, nadciśnienie, choroba wieńcowa,nowotwór, Alzheimer ) może skutkować koniecznością wydania z własnej kieszeni nawet kilkunastu tysięcy EURO .Należy jednak pamiętać, że wykupienie tej opcji nie oznacza, że można wyjeżdżać za granicę nie bacząc na swój stan zdrowia. Ubezpieczyciel nie odpowie za koszty powstałe w przypadku istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych lub gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania operacji lub poddaniu się leczeniu w szpitalu. Ważne by zaznaczyć w jakim celu jedziesz: turystycznym czy zarobkowym.

    Wysokość składki uzależniona jest od zakresu i sumy ubezpieczenia, liczby ubezpieczonych osób, wieku ubezpieczonego, czasu i celu terytorialnego podróży. (Europa czy Świat) oraz czy wyjeżdżamy turystycznie czy w celu pracy fizycznej.
    Najtańsze ubezpieczenie turystyczne (wiek 26-65 lat) wyjazd turystyczny Europa, 7 dni:
    KL - 200 000 zł
    OC - 100 000 zł
    NNW - 40 000 zł
    Przykładowy koszt polisy to 33 zł
    Swiat - 7dni:
    KL - 500 000 zł
    OC - 200 000 zł
    NNW - 40 000 zł
    Przykładowy koszt polisy to 59 zł

    Ubezpieczenie dla pracownika sezonowego

    - wykonujący pracę fizyczna np. na budowie, w transporcie, na wysokościach, na jednostkach pływających lub latających konieczne rozszerzenie w polisie. Najkorzystniej finansowo jest jednak wykupić ubezpieczenie w formie grupowej. Dla indywidualnej osoby w przedziale wiekowym 26-65 lat (KL - 300 000 ZŁ, OC - 100 000 ZŁ, NNW - 40 000 ZŁ)
    Przykładowy koszt polisy to 195 zł na 30dni.

    Na co zwrócić uwagę ?

    Koszt transportu medycznego poszczególnych ubezpieczycieli, koszt ratownictwa i koszty poszukiwania w górach i na morzu.

    Karta EKUZ

    Należy pamiętać, iż Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia za granicą. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie państwa członkowskiego UE/EFTA. Z karty mogą skorzystać wyłącznie osoby, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Z EKUZ za granicą korzystamy na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. EKUZ uprawnia osoby ubezpieczone w NFZ do korzystania z opieki zdrowotnej na terenie UE, Islandii., Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii przez okres 6 miesięcy , na identycznych zasadach jakie obowiązują obywateli tych państw. Karta ta nie pokrywa też kilku znaczących kosztów. Na bezpłatną pomoc lekarską udzielaną przez zagraniczne placówki medyczne możemy liczyć tylko w zakresie określonym przepisami danego państwa członkowskiego UE. Przykładowo: w Niemczech trzeba zapłacić za pierwszą wizytę u lekarza, a każdy dzień pobytu w szpitalu kosztuje 10 Euro. We Francji posiadacz EKUZ i tak zapłaci 30 % wysokości honorarium lekarza, 20 % kosztów leczenia stacjonarnego i 25% szpitalnego oraz między 35 a 65% kosztów leków. We Włoszech za niektóre leki trzeba zapłacić 50-100% ceny. W Belgii zapłacimy z własnej kieszeni za 25% kosztów zarówno leczenia jak i lekarstw. W wielkiej Brytanii w stomatologii obowiązują 3 stopnie opłat , z których najdroższy mimo posiadania karty EKUZ będzie kosztował 219 GBP( ok 1065 zł). Osoba posiadająca jedynie EKUZ ponosi wszystkie koszty transportu sanitarnego do Polski oraz ratownictwa górskiego, w wielu krajach ( Austrii, Francji, Czechach i na Słowacji) jest ono w całości odpłatne a sumy potrafią być liczone w setkach tysięcy złotych,.

    Przykłady szkód i kosztów leczenia


    • Kanada
    • Wypadek podczas jazdy na rowerze - kolarstwo górskie
    • Stan pacjenta - porażenie czterokończynowe
    • Koszty leczenia - 580 000 zł
    • Transport air ambulance - 250 000 zł
    • Suma ubezpieczenia na polisie - 300 000 zł klient musi dopłacić 28 000 zł
    • USA
    • Zawał i podtopienie podczas kąpieli w oceanie
    • Stan pacjenta - śpiączka i stan wegetatywny
    • Koszty leczenia 500 000 zł
    • Transport air ambulance- 263 000 zł
    • Koszty transportu bliskich - 17 000 zł
    • Szwajcaria
    • Wypadek na nartach - uraz kręgosłupa
    • Leczenie zachowawcze - 8 dni hospitalizacji - 13 500 EURO
    • KL - 52 650 zł
    • Chiny
    • Zaostrzenie choroby przewlekłej - astma, zapalenie płuc
    • Hospitalizacja(15 dni) koszt - 150 000 zł

    Warto więc pomyśleć o kompleksowym zabezpieczeniu. Zadzwoń i dowiedz się więcej.

    Jesteś w bezpiecznych rękach

    Papierowa wycinanka rodziny na dłoni

    Pamiętaj - wybierając SODO-UBEZPIECZENIA w razie powstania szkody nie zostawimy Cię. SODO-UBEZPIECZENIA zatroszczy się o Twoją polisę i pomoże Ci przejść przez cały proces likwidacji szkody

    Nasi Partnerzy

    Masz jakiekolwiek pytaniaskontaktuj się z Nami

    W SODO-UBEZPIECZENIA wiemy jak rozległym i skomplikowanym tematem potrafią być ubezpieczenia. Jesteśmy ekspertami, którzy od lat pogłębiają swoją wiedzę w tej dziedzinie. Z największą przyjemnością odpowiemy na twoje pytania. Wybierz formę kontakty jaka Tobie odpowiada.

    Stary, sprawdzony sposób na szybką i konkretną odpowiedź, nie czekaj, dzwoń

    tel: +48 32 441 69 20
    tel: +48 32 441 69 22
    tel: +48 32 441 69 23

    Nasz email jest do twojej dyspozycji a na odpowiedź nie trzeba długo czekać.

    biuro@sodo-ubezpieczenia.pl

    Sprawdź naszego facebooka, dołącz do nas, na bierząco dowiadując się co u nas słychać i jakie promocyjne produkty mamy dla Ciebie

    Serdecznie zapraszamy do naszego biura. Posiadamy swój własny parking a rezerwacja miejsca mozliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

    Lompy 15C/1
    40-038 Katowice